އެލް.އެލް.ބީ ގެ ދަރިވަރުންނަށް “މޮކް-ޓްރައިލް” އެއް ބާއްވައިފި

viber_image_2021-11-21_11-25-42-990

ބެޗެލަރސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ (އެލް.އެލް.ބީ) ގެ ފަހު ސެމިސްޓަރ ގެ ދަރިވަރުންނަށް “މޮކް-ޓްރައިލް” ސެޝަން ތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިސެޝަން ތައް ހިންގިފައިވަނީ އެވިޑެންސް ލޯގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މި ސެޝަންތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ މި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްއުސްތާޒާ ޒިމްނާ އަބްދުލް މުޙުސިންއެވެ. މި ސެޝަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން ފެށިގެން (އެލް.އެލް.ބީ) ގެ ފަހު ސެމެސްޓަރ ގެ ދަރިވަރުން ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
މި މޮކް-ޓްރައިލް ގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް، ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ކަންތައް ތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.އަދި ހަމައެއާއިއެކު މޮކް-ޓްރައިލް އާއި ގުޅޭ ތަފާތު ބައިތަކުން ޕްރެކްޓިކަލް ނޮލެޖް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް (އެލް.އެލް.ބީ) ގެ ފަހު ސެމެސްޓަރ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ޕޯސްޓްކުރީ

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number