ހަރަކާތްތައް

އދ. އަތޮޅު ކައުސިލާއި ގުޅިގެން  އަތޮޅު ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކާއި އިހުޔާ ފޯރަމްތަކެއް   ކުރިއަށް ގެންގޮސފި.

އދ. އަތޮޅު ކައުސިލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކާއި އިހުޔާ ފޯރަމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސފި.

 އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ގުޅިގެން އެއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމާއި އަދި އިހުޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ މި …

ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ  ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން  ބައިވެރިވެއްޖެ

ފަހި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފަހި  އެމް.އެން.ޔޫގެ ނަމުގައި ގްރޭޓާ މާލޭ އޭރިޔާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު  ދަރިވަރުންނަށް ކެރިޔަރ ގައިޑެންސް އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޝެޝަން …

މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

މިފެކަލްޓީގެ ބެޗެލަރސް އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކޯހުގެ ސެމެސްޓަރ 8 ގެ ދަރިވަރުނަށް ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖާރއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ގޫގުލްމީޓް މެދުވެރިކޮށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު 19:00 …

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމް ގައި އަލަށް ފެށުނު ކޯސްތައް ކަމުގައިވާ )ބެޗެލަރސް އޮފް ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ / މާލެ، މާރސްޓަރސް އޮފް ލޯ (ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް) ، ޑިޕްލޮމާ ފޯ …

ފަހި ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފަހި ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

17 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަދުވަހު ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު20:00 އިން 22:00 އަށް ޔުނިވާސިޓީގެ މައިމަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފަހިދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ …

FacultyContactsLinks
Faculty of Shariah and Law
Rahdhebai Higun, Machangolhi
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fsl@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number